HİJYENİK HASTA ALT BEZİ SATIN ALINACAKTIR « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

4 Aralık 2021 - 16:28

HİJYENİK HASTA ALT BEZİ SATIN ALINACAKTIR

HİJYENİK HASTA ALT BEZİ SATIN ALINACAKTIR
Son Güncelleme :

05 Ekim 2021 - 19:27

1.084 görüntüleme

HİJYENİK HASTA ALT BEZİ SATIN ALINACAKTIR

REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüz Hijyenik Hasta Alt bezi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/599614

 

1-İdarenin
a) Adresi : ERDOGAN AKDAG MAH DR. KAZIM ARSLAN BULV. NO:7 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542178714-15 – 3542170040
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatbrm@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüz 2022 yılı Hijyenik Hasta Alt Bezi ve Yatak Koruyucu Mal Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : 2021 yılı içerisinde İdarenin belirleyeceği tarihlerde en fazla beş iş günü içerisinde peyder pey 4 seferde teslim alınacaktır alınan miktar kadar hakediş ödemesi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erdoğan Akdağ Mahallesi Dr. Kazım ARSLAN Bulv. No:7 Merkez / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 01.11.2021 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler anılan mal alımına ilişkin ihaleye numune ile birlikte gelecek olup, isteklilerin getirmiş oldukları numuneler bedelsiz olarak kuruluşta kalacaktır. İstekliler Teknik Şartnameye göre verecekleri numunelerin üzerine ihale kayıt no, Firma adı, Markası okunaklı silinemeyecek şekilde belirteceklerdir. Numuneler tek seferde zarf, paket, koli gibi ağzı kapalı ambalaj olarak firma bilgileri eksiksiz içerecek şekilde Lot numarası ve üretim tarihleri farklı iki paket numune ihale son başvuru tarihi ve saatine kadar komisyonuna teslim edilecektir. Sonradan getirilen numuneler kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.