" "

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR « Yeniufuk Gazetesi

13 Ağustos 2022 - 11:01

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
Son Güncelleme :

20 Haziran 2022 - 7:00

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/581335

 

1-İdarenin
a) Adı : YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bahçeşehir Mahallesi Selimiye Caddesi No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3542123700 – 3542122757
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yakacak
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 ton çam odunu, 202 ton fındık kömür, 80 ton portakal kömür, 32 ton karpuz kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen ilçe birimlerimizin depolara belirtilen miktarlar kadar teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip izleyen ilk günden (ilk gün dâhil) itibaren işe başlanacaktır. Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen ilçe birimlerimizin depolara belirtilen miktarlar kadar 30(Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip izleyen ilk gün (ilk gün dâhil)

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.07.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası 2. Kat Konferans Salonu Bahçeşehir Mahallesi Selimiye 1.Cadde No: 5 Merkez/YOZGAT
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi , Üretici ise Uygunluk İzin Belgesi , Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi , Satıcı ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi,  istekli kendisine uygun olan belgenin aslını, aslının idare veya noterce onaylanmış suretini ihale dosyasına koyacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.