ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

4 Aralık 2021 - 15:51

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

07 Ekim 2021 - 7:00

1.398 görüntüleme

YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞLARINDA KAYITLI HİZMET VASITALARI VE YANGIN İLK MÜDAHALE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK ALIM İŞİ İHALESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞLARINDA KAYITLI HİZMET VASITALARI VE YANGIN İLK MÜDAHALE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK ALIM İŞİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/622162

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3542129218 – 3542124994
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞLARINDA KAYITLI HİZMET VASITALARI VE YANGIN İLK MÜDAHALE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK ALIM İŞİ İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞLARINDA KAYITLI HİZMET VASITALARI VE YANGIN İLK MÜDAHALE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 265/60 R16 EBATLI LASTİKTEN 36 ADET 245/70 R16 EBATLI LASTİKTEN 12 ADET 215/75 R 16 LASTİK EBATTAN 4 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DEVELİK MAH. ÇAMLIK CAD. NO : 68 YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslimat tamamlanacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2021 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliskin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluslarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Lastikler TSE 11375 güncel ürün belgeli olacaktır. TSE 11375 güncel ürün TSE Standart belgesinin aslını ve/veya noter onaylı sureti veya ilgili kurumun internet sitesinden temin edilen çıktısı teklif zarfı içinde İhale Komisyonuna sunulacaktır (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./1 md.; Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./2. md.)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Temin edilecek lastiklerin tamamının öncelikle isteklinin ürün tesliminde geçerliliği devam eden yetkili satıcılığı ile örtüşmesi gerekmektedir. Lastiklerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla marka ve modelini gösterir teknik bilgilerini de içeren katalog ve/veya ayrıntılı resimlerin en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla talep edildiğinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teklif edilecek lastikler katalogda işaretlenecektir)

İsteklilerin bu e-ihalede dolduracakları yeterlilik belge kontrol tutanağının 7.5.6. maddesinde aşağıdaki örneğe uygun olarak bilgilerin yazılması gerekmektedir.

Örnek;

– 1., 2. kalemler; “A Markası” olup, ilgili markanın ürün katalogta 3. sayfada işaretlenmiştir.

– 3., 4. kalemler; “B Markası” olup, ilgili markanın ürün kataloğunda 2. sayfada işaretlenmiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.