SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

17 Mayıs 2022 - 17:34

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

02 Mayıs 2018 - 7:00

110 görüntüleme

TEMİZLİK ARAÇLARI VE GÜVENLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Araçları ve Güvenlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/209714

 

1-İdarenin
a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17- Karatepe Mah. Ofis Üstü No:1 (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 – 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi : merkezisatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım Temizlik Araçları ve 1 Kısım Güvenlik Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Deposuna ve Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri (Saraykent Şehit Beytullah YEŞİLAY D. H. Akdağmadeni D. H., Boğazlıyan D. H. Çayıralan D. H. Çekerek D. H., Sarıkaya D.H. Sorgun D.H., Şefaatli Şehit Osman BELKAYA D.H., Yerköy D.H., Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aydıncık İlçe Entegre Hastanesi, Çandır İlçe Entegre Hastanesi, Kadışehri İlçe Entegre Hastanesi ve Yenifakılı İlçe Entegre Hastanesi) depolarına
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir. ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarından en geç 15 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karatepe Mah.Ofis Üstü İl Sağlık Müdürlüğü (eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi
b) Tarihi ve saati : 17.05.2018 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale ilk beş kısmı için Teklif edilen malzemelerin orijinal doküman/prospektüs, katalog veya fotoğrafları teklif dosyasında bulundurulacaktır. İstekliler, teknik şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını katalog, broşür veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

 İstekliler 6. kısım içinher kaleme  1’er adet numuneyi ihale saatinden önce Satın alma birimine tutanak karşılığı teslim edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah.Ofis Üstü Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Satın Alma ve İhale Uygulama Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah.Ofis Üstü İl Sağlık Müdürlüğü (eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.