T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

4 Temmuz 2022 - 12:19

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Son Güncelleme :

25 Eylül 2017 - 7:00

143 görüntüleme

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

KANTİN KİRALAMA HİZMETİ İHALE İLANI

Sorgun Devlet Hastanesi yeni hizmet binası bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılacak olan yer 3(Üç)yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve hastanemiz kantin yeri olarak kullanılan alan kantin, çay ocağıolarak kiraya verilecektir.

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Satın alma Biriminden ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir, ihale dokümanı satış bedeli 50,00TL dir.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 09.10.2017 Pazartesi günü Saat 10:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Karatepe Mah. Ofis Üstü Yozgat İli KHBGS Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihaleyapılacaktır.

4-Tahnıin Edilen Bedel (1 Yıllık) : 94.339,20 TL’dir.

5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 2.831,00 TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir, teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri teminat mektuplarıdır. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adına, Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Halk Bankası Yozgat Şubesi nezdindeki TR33 0001 2009 7850 0079 0000 51 IBAN Nolu Hesabına yatırılacak ve dekontu teklifleri ekinde sunulacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

 1. a) İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı.
 2. b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),veya onaylı nüfus kayıt örneği;
 3. c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergikimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlıbulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicilkayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış fotokopisi,
 4. d) Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
 5. e) Geçici teminat.
 6. f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 7. g) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
 8. h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 9. i) Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.)
 10. j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 11. k) İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.)

l)Kantin kiralaması işine girecek kişilerin, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi veya usta öğreticilik belgesine sahip olmalıdırlar.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihalekomisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.