YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

17 Ekim 2021 - 10:03

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Son Güncelleme :

29 Kasım 2017 - 7:00

56 görüntüleme

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akaryakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/617573

 

1-İdarenin
a) Adresi : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 – 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer): 4.000 litre Motorin (Diğer): 16.000 litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : yer: Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yüklenicinin akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde yükleniciye veya vekiline yapılacak işe başlama talimatının tebliğini müteakip Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında alıma konu olan akaryakıt ürünlerinin yüklenici akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  2. a) İstekliler; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmış `Bayii Lisans` belgesi teklif kapsamında sunulacaktır.
    b) İstekliler İdarenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde faaliyetini sürdürdüğünü belediye sınırları dışında ise Yozgat il merkezine olan KM uzaklığını resmi olarak belgelendirerek söz konusu belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Maliyet etkinliği: Kurşunsuz benzin ve Motorin için isteklilerin akaryakıt istasyonları Yozgat ili belediye sınırları dışında olması halinde bu mal kalemleri için;
Fiyat dışı unsurlarda KM cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0020 katsayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.

Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;

B: Teklif edilen birim fiyat

C: Akaryakıt istasyonunun KM cinsinden idareye uzaklığı

D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir KM için artıran katsayı idarece 0,0020 kabul edildi.

Hertürlü akaryakıt cinsi için;
A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak teklif fiyatı belirlenecektir.

Akaryakıt satış istasyonlarının Yozgat ili belediye sınırı içerisinde olup olmadığını dışında ise Yozgat ili şehir merkezine uzaklığını resmi olarak belgelendirmek zorundadırlar. Bu hususları belgelendirmeyen isteklilerin söz konusu mal kalemleri için verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KM : 0,0020

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGATadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.