YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

9 Mayıs 2021 - 10:25

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

07 Aralık 2017 - 7:00

45 görüntüleme

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/633327

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3542175070 – 3542120137
 3. c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Medikal Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yerleri : Dağıtım Noktaları ( 1.Sarıkaya Devlet Hastanesi, 2-Sorgun Devlet Hastanesi, 3-Yerköy Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü eczanelerine, depolarına veya ambarlarına ) 1-Sarıkaya D.H (Boğazlıyan D.H. ve Çayıralan D.H.), 2-Sorgun D.H. ( Saraykent D.H.-Akdağmadeni D.H. ve Çekerek D.H.), 3- Yerköy D.H., Yozgat Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Deposu
 3. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacaktır. Son teslim tarihi 31.12.2018 olmak üzere, sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş gününden itibaren, ilgili ambarın ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon veya faks ile yapılan siparişler 10 (On) iş günü içerisinde sipariş veren ambara teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim tarihinden en geç 20 gün öncesinde, ilgili ambar tarafından sipariş edilmeyen malların adlarını ve teslim edilmesi gereken miktarlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Son teslim tarihinden 10 gün öncesine kadar siparişi verilmeyen malzemelerin teslim edilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KaratepeMah.Ofis Üstü İl Sağlık Müdürlüğü (eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna sunacaktır.

 1. a) Üretici ise, Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
 2. b) Dolum bayisi ise; Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi,
 3. c) Satış bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azot protoksit dolum izin belgesini, Sağlık Bakanlığından yada İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi, ibraz edecektir.

2-İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumun da yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah.Ofis Üstü Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Satın Alma ve İhale Uygulama Birimiadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah.Ofis Üstü İl Sağlık Müdürlüğü (eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.