""

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI « Yeniufuk Gazetesi

22 Nisan 2024 - 12:21

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Son Güncelleme :

21 Kasım 2023 - 7:00

Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 2024 Yılı Personel Taşıma Servisi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1278493
1-İdarenin
a) Adı : YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ   ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Entegre Cadde   No:14 Yozgat -Merkez 66100 YOZGAT MERKEZ/   YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3542125821 – 3542174542
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Müdürlüğü 2024 Yılı Personel Taşıma Servisi   Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet En Az 27 Kişilik Midibüs Veya 6 Adet En Az   17 Kişilik Minibüs (Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık    Ceza İnfaz Kurumu Gündüz Personeli Servis
   Hizmeti İçin Teknik Şartnameye, Zaman Ve
  Güzergah Tarifesine Uygun)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Müdürlüğü Mehmet Hulusi Efendi Mah. Entegre   Cadde No:14 Merkez / YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi   31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Ambar Birimi M. Hulusi Efendi Mh Entegre Cadde   No:14 Merkez / YOZGAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre, bedel içeren tek sözleşme ile taahhüt edilmiş ve gerçekleştirilmiş her türlü servis taşıma hizmet alım işi (personel,öğrenciv.s.) benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
Basın: ILN1935142

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.