""

BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI « Yeniufuk Gazetesi

22 Nisan 2024 - 13:25

BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ  YAPTIRILACAKTIR ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ  BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN  YARDIMCILIKLARI
Son Güncelleme :

21 Şubat 2024 - 7:00

BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu E-Blok Güçlendirme ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/177288
1-İdarenin
a) Adı : ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ
  DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI
  BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Devlet Mh. Vekâletler Cd. No:6 Kat:3 06520
  Kızılay Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 549 4371 – 0 (312) 219 4325
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu E-Blok
  Güçlendirme ve Tadilat İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Güçlendirme ve Tadilat İşi Yaptırılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
    içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim
  günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15
    gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi
(e-tekliflerin açılacağı adres)  Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Kamu İhale Genel Tebliğinin 53.4 Maddesinde belirtilen Yapı Müteahhitliği Yetki
Belgesi numarası yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, değerlendirme aşamasında ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII grubu işler ve bu işlere ait güçlendirme, onarım ve tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
Basın: ILN01988141

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.