""

MUTFAK MALZEMELERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi

21 Şubat 2024 - 08:25

MUTFAK MALZEMELERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

MUTFAK MALZEMELERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

30 Aralık 2016 - 7:00

MUTFAK MALZEMELERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Mutfak Malzemeleri ve Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/599212

 

1-İdarenin
a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:9 66200 YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542175070 – 3542175523
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Mutfak Malzemeleri ve 6 Kalem Gıda Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tüm ürünler Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aydıncık, Çandır, Kadışehri ve Yenifakılı İlçe Hastanelerinin ambarlarına mutfak malzemesi kısmı 1 seferde, gıda ürünleri ise idarenin belirleyeceği tarih ve miktarlarda 4 seferde peyderpey olarak yüklenici firma tarafından istiflenerek teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Mutfak malzemeleri için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanarak 20 gün içinde iş bitirilecektir. Gıda ürünleri için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanarak 31.12.2017 tarihine kadar peyderpey olarak 4 seferde alınacak ve alınan miktar kadar ödemesi yapılacaktır. Peyderpey alımlarda idarenin belirlemiş olduğu sipariş listeleri firmaya bildirilecektir. Yüklenici firma sipariş listesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sipariş listesinde belirtilen gıda ürünlerini teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 09.01.2017 – 10.00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.