ASFALT AGREGASI VE MEKANİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

19 Mayıs 2021 - 02:07

ASFALT AGREGASI VE MEKANİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ASFALT AGREGASI VE MEKANİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Son Güncelleme :

30 Mart 2021 - 7:00

510 görüntüleme

ASFALT AGREGASI VE MEKANİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YOZGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASFALT AGREGASI VE MEKANİK MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2021/179548

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 03546666667 – 3542123923
 3. c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@yozgat.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

NAKLİYE DAHİL 45.000 TON KALKER ESASLI (0-5 mm, 5-11 mm, 11-19mm, 19-25 mm ) ASFALT AGREGASI VE 30.000 TON KALKER ESASLI ( 0-25 mm) MEKANİK ( ALT TEMEL) MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Yozgat Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi (Mehmet Hulusi Efendi Mah. Entegre Cad. No:33/A YOZGAT)
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi İmzalamaya Müteakip 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup. 180 gün içinde idarenin taleplerine göre peyder pey yapılacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 – YOZGAT
 2. b) Tarihi ve saati : 20.04.2021 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Malın verileceği tesiste üretilen agrega için, Resmi Kurumlardan alınan analiz raporları ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 – YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.