YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İŞLETMESİ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

28 Ekim 2021 - 10:08

YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İŞLETMESİ

YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İŞLETMESİ
Son Güncelleme :

24 Kasım 2017 - 7:00

106 görüntüleme

02/01/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YEMEKHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 52 KALEM KURU GIDA MADDESİ

YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İŞLETMESİ

 

02/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz yemekhanesinde kullanılmak üzere 52 kalem kuru gıda maddesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                    : 2017/606152 1-İdarenin

 1. Adresi : ERDOĞAN AKDAĞ MAH. H.AHMET YESEVİ CAD. N:8 66100 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
 2. Telefon ve faks numarası : 3542123640 – 3542127524
 3. Elektronik Posta Adresi : yozgatsgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüz yemekhane işletmesinde kullanılmak üzere 01.2018-31.12.2018 dönemi arasında 52 kalem

kuru gıda maddesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yemekhane İşletmesi
 2. Teslim tarihi : Söz konusu alıma ilişkin gıda maddeleri İl Müdürlüğümüz Yemekhanesinin stok ve ihtiyaç durumuna göre pey der pey teslim edilecektir. İşin süresi 12 ay olarak belirtilmiş ise de bu süre 31/12/2017 tarihini geçmeyecektir. Mal teslim zamanı hafta içi 08.30 ile 14.00 saatleri arasındadır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde mal kabulü yapılmayacaktır

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Erdoğan AKDAĞ Mah. Hoca Ahmet YESEVİ Cad. N:8 Merkez/YOZGAT
 2. b) Tarihi ve saati : 12.2017 – 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Servisi adresinden satın alınabilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 2. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.